Becoming Alive Logo

Missie

Becoming Alive Ministries is een jonge christelijke organisatie die vol in ontwikkeling is. Vanuit deze bediening willen we de hoop en het effect van het Evangelie tot een actieve werkelijkheid brengen en Gods liefde voor mensen tastbaar maken, zowel binnen als buiten de christelijke gemeenschap. We verlangen ernaar Jezus’ herstellende, genezende en bevrijdende werk dichtbij mensen te brengen en anderen leren hetzelfde te doen.

Becoming Alive Ministries Logo kleur

Activiteiten

Om de missie van de stichting in de praktijk te brengen zoeken we steeds naar nieuwe mogelijkheden, die passen in deze tijd. Daarmee zullen er verschillende activiteiten worden ontwikkeld. Vincent Dolfing zal onder meer spreekbeurten, onderwijs, trainingen en coaching verzorgen. Wil je meer over hem weten, kijk dan gerust verder op deze website. Wil je meer informatie of ons uitnodigen dan kan dit via de contact-pagina!

Onderwerpen die binnen Becoming Alive Ministries belangrijk zijn:
in Gods aanwezigheid zijn; aanbidding; Gods stem verstaan; discipelschap; en het werk van de Heilige Geest, waaronder profetie, (innerlijke) genezing en bevrijding.

Lees hieronder over verschillende van onze activiteiten.

Giften

Becoming Alive Ministries is volledig afhankelijk van giften en daar hebben we jouw hulp hard bij nodig! Steun ons en help ons de lucht in met deze actie!
Of doe een algemene eenmalige gift / word donateur via onze website. Becoming Alive heeft een ANBI status, waardoor geven voordelig kan zijn!

Ook kun je zelf geld overmaken IBAN: NL21ABNA 0826521177

Onze naam

Alive: wanneer je tot geloof komt wordt dit ook wel ‘opnieuw geboren worden’ of ‘wedergeboorte’ genoemd. Het is het moment waarop je echt tot leven komt. Christenen zijn ‘levend in Christus’.

Come: is daarom een oproep om een keuze te maken. Het is een moment van een besluit die gepaard kan gaan met een directe actie. Dit kan een keuze voor Jezus zijn, maar ook een keuze voor een extra stap in je geloofsleven, want er is namelijk meer!

Becoming: geeft een proces aan. Wanneer we eenmaal tot geloof zijn gekomen is het een proces om te ontdekken wat je identiteit in Christus is, mag je leren met God te communiceren en zal Hij je in een proces tot herstel brengen op de gebieden die je nodig hebt. Alleen zo kunnen we in echte vrijheid met God leven. We zijn dan niet langer ‘levend in Christus’, maar ‘springlevend in Christus’. Dat heeft iets bruisends, iets waar je altijd meer van wilt.

Becoming Alive Ministries: zet zich daarom in om mensen te helpen springlevend in Christus te worden. Daarin zien we tot geloof komen en andere keuzemomenten als een belangrijk onderdeel van dit proces, maar hebben we ook visie op herstel, genezing, bevrijding en discipelschap. Gods liefde voor ons is namelijk geen vaag concept maar is daadwerkelijk tastbaar in ons leven!

Community Ede

Een deel van de community in Ede

“Het unieke aan de Becoming Alive Communitiy is dat we ons onderwijs vormgeven aan de hand van cultuurpijlers. Niet kennis maar de cultuur en het DNA van Gods Koninkrijk is de bril waardoor we alles bekijken!”

Becoming Alive Community

Tijdens de corona periode groeide bij ons het verlangen om vorm te geven aan verschillende communities, waarin ruimte is om met elkaar het (geloofs)leven te delen. Tijdens de lockdown zijn we gestart met een online community en een jaar later zijn we de eerste ‘reallife’ community gestart in Ede.

In de community eten we met elkaar, delen we verhalen en getuigenissen uit ons leven, is er ruimte voor aanbidding en behandelen we geloofsthema’s. Het unieke aan de Becoming Alive Community is dat we ons onderwijs vormgeven aan de hand van cultuurpijlers. We willen de cultuur en het DNA van Gods Koninkrijk overbrengen, wat veel verder gaat dan ‘kennisoverdracht’. Hoewel we hier ‘ongoing’ vorm aan geven, zien we nu al een groeiende impact die deze manier heeft op het geloofsleven van onze deelnemers! Zo bouwen we in de communities aan een cultuur van discipelschap, een cultuur van profetie & bemoediging, een cultuur van eer en een cultuur van doorbraak.

Een andere eigenschap van onze communities is dat we steeds het dagelijkse geloofsleven voor ogen houden en de avonden flexibel vormgeven aan de hand van de input die de deelnemers geven. Op deze manier draagt het concreet bij aan ons leven met God in de week die volgt.

Wil jij meer weten over onze communities, wil je je aansluiten of wil je in je eigen woonplaats met ons een community beginnen? Neem dan zeker contact met ons op!

Becoming Alive Challenge

Een Bijbeltekst per dag: durf jij de uitdaging aan? In de tijden van het corona-virus werd iedereen geconfronteerd met een andere realiteit, die vraagt om een andere manier van leven. Als Becoming Alive hebben we gezocht naar een manier om jou in deze periode te ondersteunen en dichter bij God te brengen.

Vanaf zaterdag 4 april 2020, hebben we gedurende 100 dagen, vormgegeven aan de Becoming Alive Challenge, waaraan je kunt deelnemen via de facebookgroep. In deze groep deelde we elke morgen een Bijbeltekst inclusief een aantal (simpele) vragen, die jou zullen helpen de tekst toe te passen in je eigen leven. Om je hierin nog verder te ondersteunen deelde we ’s avonds een video, waarin een van de teamleden je bemoedigt aan de hand van dezelfde Bijbeltekst. Het is ons verlangen dat je door deze challenge heen, Gods liefde meer zult ervaren en dat de Bijbel praktischer toepasbaar wordt in jouw dagelijks leven.

De facebookgroep is nog steeds actief, dus je kunt je eigen challenge op jouw moment starten!

B Alive Challenge
BAlive worship logo

Worship heeft een belangrijke plaats binnen Becoming Alive, maar deze avonden krijgen nu vorm binnen de Communities.

“We verlangen ernaar een plaats te creëren waar mensen een ontmoeting met Jezus hebben, zowel voor studenten die struikelen in het onderwijs of de maatschappij, als mensen die zich verder willen ontwikkelen.”

Ede & studenten

Ede is eigenlijk de geboorteplaats van de missie en visie van Becoming Alive Ministries. Onze activiteiten staan open voor mensen van allerlei leeftijden en achtergronden, maar we hebben in Ede twee belangrijke doelen voor ogen. Het begon met een duidelijke indruk die God ons gaf over de nood onder studenten en jongvolwassenen. Steeds meer kampen zij met burn-out klachten, depressiviteit, eenzaamheid, onzekerheid enz., terwijl de druk in het hoger-onderwijs alleen maar toeneemt. Hoe houd je dan stand, hoe vind je je eigen identiteit en hoe kun je voorkomen dat de omstandigheden gaan regeren over jouw leven? Deze doelgroep is de eerste focus die God ons heeft gegeven.

Een tweede focus ligt duidelijk bij het ontwikkelen van leiders(chap) en het discipelen van mensen. Dit hopen we vorm te geven door mensen mee te nemen in het werk dat wij mogen doen. Daarin willen we samen zoeken naar de bestemming die God op jouw leven heeft gelegd en ruimte creëren voor het ontwikkelen van jouw passie.

We verlangen ernaar een plaats te creëren waar mensen een ontmoeting met Jezus hebben, zowel voor studenten die struikelen in het onderwijs of de maatschappij, als mensen die zich verder willen ontwikkelen. Wij geloven dat aanbidding een manier is, waarin God duidelijk kan spreken. Tijdens (twee) wekelijkse avonden die we organiseren willen we daarom jullie ontmoeten en samen met jullie aanbidden, waarbij het ons doel is afgestemd te zijn op Gods Geest. We willen waar nodig ruimte bieden voor (innerlijke) genezing, herstel van identiteit en voor profetie en staan altijd klaar om met jou te bidden. Het is onze overtuiging dat God tot jou wil spreken en dat het niet de omstandigheden zijn die jouw leven bepalen maar dat het Gods hoopvolle toekomst is die over je leven regeert. Ook als voor jou alles op rolletjes loopt is het heerlijk om in de rust bij God te komen, bemoedigd te worden en op een plek te zijn waar ruimte is voor profetie en gebed!

Ons team

De stichting heeft zowel een bestuur, als een vrijwilligersteam dat in Ede werkt. Hieronder stellen we hen graag aan je voor!

Joy Becoming Alive

Vincent Dolfing

Oprichter en initiator, teamlid en voorzitter

Vincent is getrouwd met Jolien en zal in 2023 vader worden. In oktober 2017 begon God tot Vincent te spreken over het starten van ‘iets’ in Ede, niet wetende dat er na minder dan een jaar zelfs een stichting uit voort zou komen. Als oprichter en initiator geeft hij leiding aan de initiatieven van Becoming Alive Ministries. Binnen het bestuur heeft hij de functie van voorzitter op zich genomen. Vincent is afgestudeerd als theoloog aan de Christelijke Hogeschool Ede, heeft een medische achtergrond en is interkerkelijk spreker en coach. Van 2014-2017 werkte Vincent voor de Royal Mission School, in 2018 volgde hij de Profetenschool van Living in Your Destiny in Amsterdam en werkte twee jaar als stafwerker voor Navigators Studentenverenigingen. In 2020 was er nood aan de man in de medische sector, waardoor hij dit is gaan combineren. En in 2023 is hij daarbij de v.o.f. Dolfing Ministries gestart samen met zijn vrouw. 
“Zowel christenen als niet-christenen lopen op zoveel gebieden (bijna) vast, terwijl ik geloof dat we ‘springlevend in Jezus’ kunnen zijn. Daarvoor hoop ik mensen ‘wakker te schudden’ voor de realiteit en actualiteit van God en de Bijbel voor vandaag de dag. Ik verlang daarbij enorm Jezus’ herstellende, genezende en bevrijdende werk dichtbij te brengen en Gods liefde tastbaar te maken. Zo’n tastbare aanraking is levensveranderend. Het is juist deze actieve werkelijkheid die Becoming Alive Ministries als effect en hoop van het Evangelie zou kunnen beschrijven. Daarvoor wil ik mij volledig inzetten!”

Joy Becoming Alive

Joy van der Hoeven

Secretaris (& voormalig teamlid)

Joy is de secretaris van ons bestuur en is 4,5 jaar betrokken geweest bij onze activiteiten in Ede. Daarbij is ze nauw betrokken geweest bij het tot stand komen en oprichten van de stichting. Joy is afgestudeerd als theoloog aan de Christelijke Hogeschool in Ede en heeft daar de aanbiddingsspecialisatie gevolgd i.s.m. het conservatorium in Utrecht. In 2014-2015 heeft ze de Royal Mission Bijbelschool gevolgd en in 2017-2018 de Vrij Zijn Trainingsschool (een parttime school die zich richt op het uitvoeren van bevrijdingspastoraat). In het dagelijks leven werkt Joy in een tandartspraktijk en is zij nauw betrokken bij His Healing Voice, een bediening onder leiding van Henk en Erica Duenk.
“Mijn passie is om mensen, o.a. door aanbidding, dicht bij God te brengen. Een plek waar mensen in de vrijheid, zonder angst, schaamte en schuld, kunnen genieten van wie Hij is. Het is vaak moeilijk om zo’n plek te vinden waar je echt jezelf kunt zijn en waar mensen om je heen staan die je bemoedigen. Daarom word ik enthousiast van de initiatieven van Becoming Alive ministries en wil ik graag meebouwen om zo’n plek te creëren!”

Joy Becoming Alive

Laura Siccama

Teamlid

Laura is als teamlid betrokken bij onze activiteiten en bij de ‘geboorte’ van Becoming Alive Minsitries aanwezig geweest. Ze studeert Social Work aan de Christelijke Hogeschool Ede en heeft de Royal Mission Bijbelschool gevolgd. Om zelf te groeien in het verstaan van Gods stem en om andere mensen actief te kunnen bemoedigen heeft ze in 2018 de Profetenschool van Living in Your Destiny in Amsterdam doorlopen. Haar grote passie is om geloof en dans aan elkaar te koppelen.

“Om me heen zie ik veel jongeren worstelen met hoe God naar hen kijkt, hoe de wereld naar hen kijkt en ook hoe ze naar zichzelf kijken. Dit raakt mij enorm en het is mijn droom om deze mensen in hun bestemming te zien wandelen en ze daarbij te helpen. Ik voel me dan ook heel gezegend om deel te zijn van dit team en om zo mee te mogen bouwen aan iets nieuws om mensen dichter bij God te brengen.”

Joy Becoming Alive

Salvo D'Agata

Algemeen bestuurslid

Salvo is getrouwd met Monique. Zij hebben een gezin met drie dochters. Salvo is ondernemer en is gemeentepionier bij Dynamis, spreker, mentor/coach en auteur van de boeken ‘Kerosine voor Discipelschap, in de lokale kerk‘ en ‘Discipelen maken in deze tijd’. Monique en Salvo werken in de jeugdzorg en zijn daarnaast samen de v.o.f. Spring Up gestart voor diensten in de (jeugd)zorgsector, christelijke dienstverlening en kerken.

Salvo studeerde onder andere Bestuurskunde in Nijmegen en zet dit graag in binnen het bestuur, waarover hij zegt: “Ik zie in Becoming Alive Ministries een diep verlangen om discipelschap in Gods Koninkrijk vorm te geven in samenwerking met lokale gemeente en andere christelijke organisaties.”

Stichting Becoming Alive Ministries   •   KvK-nummer : 72354399   •   E : info@becomingalive.nl
IBAN: NL21ABNA 0826521177  t.n.v.  St Becoming Alive