Gods stem verstaan (1)

Gods stem verstaan (1)

18 juni 2016

Begin deze maand mocht ik onderwijs geven over ‘Gods stem verstaan’. In mijn voorbereiding sprak ik verschillende mensen, las ik verschillende verhalen en kwam ik voor mijzelf tot de conclusie dat het enerzijds best makkelijk is om Gods stem te kunnen verstaan en anderzijds toch ook weer moeilijk kan zijn. Deze tegenstelling vormde een goede reden om eens dieper over dit onderwerp na te denken. Daarnaast viel het mij op dat het onderwijs over ‘Gods stem verstaan’ vaak beperkt blijft tot het geven van praktische tips, waarna het geen uitzondering is dat mensen tijdens het oefenen vervolgens weer teleurgesteld raken. Naar mijn idee ontstaat dit risico omdat we te weinig leren welke factoren in de weg kunnen zitten om Gods stem goed te kunnen verstaan. Daarom wil ik mijn bevindingen in de komende blogs graag met jullie delen en zal ik beginnen met vijf factoren die het verstaan van Gods stem kunnen beïnvloeden, voordat ik vervolgens naar de praktische aspecten ga. Dit zal je helpen Gods stem beter en ook vaker te gaan verstaan.

Voor de eerste twee aspecten richt ik mij in deze blog op het verhaal van Samuël. Samuël was een profeet, de laatste rechter over Israël, die uiteindelijk Saul, en daarna David, tot koning zalfde. Voordat hij deze positie uitoefende groeide hij op onder de hoede van de priester Eli. Het was in die tijd dat Samuël ’s nachts lag te slapen en door God werd geroepen (1 Samuël 3). Samuël herkende de stem van God echter niet en dacht tot drie keer toe dat Eli degene was die hem riep. Toen Samuël Eli drie keer had gewekt had Eli door dat het de stem van God moest zijn. Toen God de vierde keer riep wist Samuël, door de instructie van Eli, hoe hij moest reageren. Zo kwam het eerste gesprek tussen Samuël en God tot stand. Maar hoe kwam het dat Samuël, een dienaar van God, Gods stem ‘miste’?

“Er klonken in die tijd zelden woorden van de HEER en er braken geen visioenen door.” (1 Samuël 3: 1b)

Het is goed om ons te beseffen dat er een duidelijk verschil is tussen de tijd van Samuël en de onze. In zijn tijd sprak God zelden, in onze tijd kunnen we continu met God spreken. Toch kan het voor iedereen, net als voor Samuël, de eerste keer zijn dat je Gods stem hoort.

“Samuël had de HEER nog niet leren kennen, want de HEER had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten.” (1 Samuël 3: 7)

Met dit vers verklaart de Bijbel waarom Samuël Gods stem niet herkende. Hier haal ik twee belangrijke aspecten uit die ons kunnen helpen Gods stem te herkennen en steeds beter te leren verstaan.

Allereerst is het belangrijk dat we God leren kennen (Samuël had Hem nog niet leren kennen). Wanneer we weten wie God is, hoe Hij handelt, hoe zijn karakter is en hoe Hij met ons wil om gaan, dan kunnen we veel beter inschatten welke woorden wel en welke woorden niet van God zijn. Het omgekeerde is ook waar: kennen we God niet of nauwelijks, dan lopen we het gevaar Zijn woorden te bestempelen als van een ander of als onze eigen gedachten.

De reden dat Samuël God nog niet had leren kennen was omdat God zelf zich niet eerder bekend had gemaakt door Zijn woord tot hem te richten. Het is goed om op te merken dat dit, in de context van het verhaal, betekent dat God niet eerder een gesproken woord tot Samuël had gericht. Op zich logisch voor een tijd waarin de Bijbelse geschiedenis nog maar kort (en dus dun) was. Toch durf ik, voor de toepassing in onze tijd, de stap te maken naar de Bijbel als het geschreven woord van God.

Als tweede aspect is het belangrijk om Gods woord (de Bijbel) te leren kennen. Ten eerste helpt dit ons om God te leren kennen. In dit verhaal van Samuël leren we bijvoorbeeld een stukje over Gods karakter: God houdt vol, in de onwetendheid van Samuël heeft Hij geduld. Dit zal niet alleen voor Samuël gelden, maar geldt net zo zeer voor ons wanneer we Gods stem proberen te verstaan. Ten tweede gebruikt God vaak Bijbelteksten wanneer Hij tot ons spreek. Hoe meer Bijbelteksten je (een beetje) kent, hoe makkelijker deze te herkennen zijn wanneer God deze in je naar boven brengt.

Kortom het kennen van God en het kennen van Gods woord, zullen je helpen Gods stem beter te verstaan.

In de volgende blog zal ik, voordat we naar de praktische punten gaan, nog drie aspecten noemen die je zullen helpen om teleurstelling in het oefenen te verminderen en je dichter te brengen bij het verstaan van Gods stem. Heb je de inleiding op deze blogserie nog niet gelezen? Dan kun je deze hier vinden.

Auteur: Vincent Dolfing

Vincent is interkerkelijk spreker, 34 jaar, oprichter en leider van Becoming Alive Ministries, afgestudeerd als HBO-theoloog en werkt parttime in de zorg,. De jaren ervoor werkte hij twee jaar als Stafwerker bij Navigators Studentenvereniging en drie jaar voor de Royal Mission School als coach, docent en coördinator van de Parttime Royal Mission School. Hij is gepassioneerd over Jezus en zijn Koninkrijk en komt volledig tot zijn recht wanneer hij hierover mag spreken. Hij omarmt de ‘cultuur van het Koninkrijk’ en deze mag gezien worden!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *