Gods stem verstaan (4)

Gods stem verstaan (4)

20 augustus 2016

Je kent het vast wel, het moment dat je denkt iets van Gods stem te verstaan maar je twijfelt, is het wel echt van God? Hoe kom je daar achter en hoe kun je dit oefenen? Precies! Door het te doen. Daarom zal ik in deze blog wat handvatten geven en zal ik ook enkele oefeningen beschrijven die je zullen helpen Gods stem beter en vaker te verstaan.

In de vorige blogs kreeg je vast al door dat we vaak te moeilijk denken. Juist in de gewone dingen kan het zijn dat God spreekt. God sluit namelijk aan bij onze context, ons referentiekader en het zou zomaar kunnen zijn dat God spreekt in termen van ons dagelijks bestaan. God sluit bij jou aan. Denk maar eens terug aan de Samaritaanse vrouw die elke dag (dood) water kwam halen bij de put. Vervolgens spreekt Jezus met haar over (levend) water. Laat mij nog een voorbeeld noemen. Net voordat ik over iemand zou profeteren, had een ander persoon iets tegen mij gezegd over een vrachtwagen. Het beeld wat ik kreeg voor de persoon die nu voor mij stond had te maken met een hijskraan. Al snel was ik geneigd dit beeld te verklaren als ‘ontstaan uit het beeld van de vrachtwagen’, mijn eigen gedachte dus, het was te makkelijk, te logisch. Ondertussen heb ik geleerd deze dingen toch uit te spreken. En wat bleek, elk woord dat ik er over uitsprak was raak en door God gegeven.

Is het van God?
Om hier achter te komen kun je jezelf verschillende vragen stellen die je zullen helpen de woorden de je hebt ontvangen te toetsen. Misschien verrast het je, maar allereerst zou je het aan God kunnen vragen. ‘Heer ik denk dat U … zegt, klopt dit?’ Soms kan het best gepast zijn om net als Gideon zelfs letterlijk om bewijs te vragen (dit verhaal lees je in Rechters 6). Veel vaker zal God gewoon antwoorden (lees hier hoe God spreekt). Onze context lijkt misschien anders toch is het interessant eens stil te staan bij het verhaal van Petrus die over het water gaat lopen. Petrus en de andere discipelen zien iets over het water lopen en kunnen niet zien dat het Jezus is. Ze denken aan een spook. Petrus vraagt aan Jezus of Hij het is en Jezus geeft hier antwoord op:

“Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe.” (Matteüs 14: 28-29, NBV)

Heb je je ooit beseft dat Petrus alleen op dit woord, ‘Kom!’, afging? Zijn zicht op Jezus was namelijk niet veranderd. Hij vertrouwde op de woorden die hij ontving. Pas toen hij hier naar luisterde en het daarmee aangenomen had, kon hij het bewijs ervaren dat het werkelijk de woorden van Jezus waren.

Wanneer je denkt dat God spreekt kun je jezelf de vraag stellen: klopt het met hoe ik God ken? En klopt het met Gods karakter? Om dit als toetsmiddel te gebruiken is het natuurlijk belangrijk dat je God kent. In ‘Gods stem verstaan (1)’ en ‘(2)’ heb ik hier meer over geschreven, mede om misverstaan en teleurstellingen te voorkomen. Het komt nog al eens voor dat we een misvormt beeld van God hebben. En los daarvan kunnen we God niet volledig kennen. Daarom is het belangrijk om jezelf niet tot deze vragen te beperken.

Een belangrijke vraag is: is het Bijbels? Wanneer je denkt iets van God te verstaan, wat niet Bijbels is, leg het dan gerust naast je neer. God zal nooit tegen zijn eigen Woord ingaan.

Is het opbouwend, troostend en bemoedigend? In 1 Korintiërs 14: 3 leren we dat woorden die een ander voor jou van God ontvangt hieraan voldoen:

“Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend.” (NBV)

Dit is in jouw communicatie met God niet anders. Zelfs wanneer God je zou willen sturen of corrigeren, sommige zouden zeggen ‘vermanen’,  zal Hij dit altijd op een opbouwende en/of troostende en/of bemoedigende manier doen. Dit past bij Gods karakter, komt overeen met hoe Jezus handelde en hoe Hij sprak, en is Bijbels.

Past het bij wie je bent? God heeft je gemaakt zoals je bent en dat heeft Hij gedaan met een doel! Iets doen wat totaal niet bij je past, buiten je kwaliteiten ligt en niet past bij de levenservaring die je hebt zal vaak niet het gene zijn wat God van je vraagt. Natuurlijk kan God je totaal doen omdraaien en veranderen maar, wanneer dit de bedoeling is, dan laat Hij dat op verschillende manieren en van diverse kanten merken en bevestigen.

Is het Wijs? “Gods woorden gaan zelden in tegen gezond verstand en algemene wijsheid. Het hele boek Spreuken is erop gericht alle facetten van wijsheid te onderkennen.”* Zoals je misschien wel aanvoelt wijst het woord ‘zelden’ erop, dat er wel momenten kunnen zijn waarop het niet wijs lijkt en het toch wijs is om God, tegen alles in, volledig te vertrouwen. Mocht je hier zeker van zijn dan raad ik je aan nadrukkelijk te toetsen of het Bijbels is en de volgende vraag te gebruiken om dit extra te toetsen.

Deze vraag is niet aan jezelf maar aan andere mensen gericht, namelijk: hoe denken geestelijk volwassen mensen, die je kennen, erover? Wat God tot jou spreekt kan Hij ook tot anderen spreken. Hoe geweldig is het eigenlijk dat God tot je spreekt en je vervolgens extra bevestigingen wil geven door anderen heen!

Praktische oefeningen
Ik hoop dat het in deze blogserie duidelijk is geworden dat je Gods stem alleen beter en vaker leert verstaan wanneer je er actief in wordt. Ga jezelf er in oefenen en je zult zien dat het vrucht zal dragen en het steeds leuker en uitdagender wordt! De eerste oefening is het schrijven van een brief. Persoonlijk heb ik hier veel aan gehad en zo nu en dan schrijf ik er nog een. Je kunt deze brieven zo groot en zo klein maken als jezelf wilt. Je schrijft een brief aan God, uiteraard met de inhoud die je zelf wilt. In de volgende stap wordt het pas echt leuk. Onder jouw brief ga je een brief van God aan jou schrijven. Denk hierbij niet te veel na. Schrijf wat er in je opkomt en je zult gaan ontdekken dat je antwoorden zult schrijven die jezelf nooit zou verzinnen of zo zou formuleren. Door die ervaring zul je ook minder twijfels krijgen of het jouw gedachten zijn of woorden van God.

Een andere oefening is ‘stil zijn’. Wanneer je echt stil bent en niets doet, krijgt God de kans tot je te spreken. Persoonlijk is mijn ervaring dat God mij dingen in gedachte brengt waarover ik dan met hem in gesprek ga. Door jezelf te trainen in stil zijn, zul je ook getraind raken om jezelf te focussen op God en zijn stem te verstaan.

Tot slot wil ik je aanmoedigen te gaan oefenen door middel van het bemoedigen van andere mensen. Vraag God wat voor bemoedigende woorden Hij wil spreken tot een ander. Soms zijn het hele simpele, voor de hand liggende dingen en in andere gevallen wijst God je een duidelijke richting op, door je informatie te geven die alleen Hij over die persoon kan weten. Toets aan de hand van de vragen in deze blog of het van God is en deel het op een bemoedigende, troostende en opbouwende manier met de persoon waar over het gaat. Soms kun je aan de reactie van de persoon niet weten of het ‘juiste woorden’ waren, maar je zult verstelt staan hoe vaak mensen bemoedigd zullen zijn door de woorden die je spreekt. Ook op deze manier leer je Gods stem verstaan, want regelmatig zul je uit de reactie kunnen opmaken dat je God weldegelijk verstaan hebt! Zo doe jij ervaring op en zal de ander bemoedigd zijn. Hoe mooi is dat! En wat als het niet juist was? Dan heeft de ander positieve woorden gehoord waar hij/zij niet zoveel mee kon en heb jij geleerd Gods stem beter te verstaan. Je weet immers dat het (misschien) niet helemaal juist was, wat je hoorde. Met andere woorden, je wint altijd.

Even kort samengevat
Is het van God:

  • Vraag het hem!
  • Klopt het met hoe je God kent? En klopt het met Gods karakter?
  • Is het Bijbels?
  • Is het opbouwend, troostend en bemoedigend?
  • Past het bij wie je bent?
  • Is het Wijs?
  • Hoe denken geestelijk volwassen mensen, die je kennen, erover?

Praktische oefeningen:

  • Schrijf een brief aan God en een brief van God aan jou.
  • Stil zijn: wees stil en luister.
  • Bemoedig een ander.

Heb je de start van deze blogserie gemist?
Start en lees hier de inleidende blog ‘Gebed is een levensstijl’

* Hybels, Bill. (2010). De stille stem van God: Horen en doen wat Hij je zegt. Hoornaar: Uitgeverij Gideon. Pagina 258.

Auteur: Vincent Dolfing

Vincent is interkerkelijk spreker, 34 jaar, oprichter en leider van Becoming Alive Ministries, afgestudeerd als HBO-theoloog en werkt parttime in de zorg,. De jaren ervoor werkte hij twee jaar als Stafwerker bij Navigators Studentenvereniging en drie jaar voor de Royal Mission School als coach, docent en coördinator van de Parttime Royal Mission School. Hij is gepassioneerd over Jezus en zijn Koninkrijk en komt volledig tot zijn recht wanneer hij hierover mag spreken. Hij omarmt de ‘cultuur van het Koninkrijk’ en deze mag gezien worden!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *