Hoe vaak ben jij in de hemel?

Hoe vaak ben jij in de hemel?

15 maart 2020

‘De vraag is niet of het Koninkrijk van de hemel hier op aarde is [want God wil wel], de juiste vraag is: zijn onze gedachten in de hemel?’ Met andere woorden met welke gedachten is jouw denken gevuld? Natuurlijk is het niet het één of het ander, maar deze uitspraak uit een preek triggerde mij enorm en is wellicht actueler dan ooit!

Wanneer we het gebed bidden dat Jezus ons leerde, zeggen we: “laat uw Koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel” (Matteüs 6: 10). Dit betekent dat we hier op aarde daadwerkelijk dingen mogen verwachten die in de hemel al realiteit zijn. Toch denk ik, dat je bij jezelf of bij mensen om je heen, kunt herkennen dat we hier soms over twijfelen of dat we het meer in een afwachtende houding vragen, dan dat we het actief omarmen en verwachten. Soms lijkt het alsof we geloven dat het ‘oude’ inderdaad voorbij is, maar dat we nog op het nieuwe moeten wachten. Daarentegen zijn we volgens de Bijbel al een nieuwe schepping en is ons vaderland nu al in de hemel:

‘Zo is dus iemand die in christus is, een nieuwe schepping: het oude is voorbij, het nieuwe is er al.’ (2 Korintiërs 5: 17, WV2012)

‘Maar óns vaderland is in de hemel, vanwaar wij ook onze redder verwachten, de heer Jezus Christus.’ (Filippenzen 3: 20, WV2012)

Wanneer ik denk aan een vaderland, dan is dat een plaats waar we altijd toegang toe hebben. Het is het land waar onze waarheden, principes, cultuur en gewoonten gevormd worden en het is het land waaruit we vertrekken naar andere gebieden. Met andere woorden: we nemen aspecten uit ons vaderland mee naar andere landen. Nu zijn we al een nieuwe schepping en hebben we ‘hemelse’ en scheppende autoriteit van God ontvangen, echter loopt ons denken wat achter. Eigenlijk maar goed ook, want anders zouden we alles voor onze bekering ineens vergeten zijn. En juist hier vraagt het om onze actie! In Efeziërs 4 lezen we:

‘Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.’ (vers 23-24, NBV)

De Willibrord vertaling spreekt net hiervoor (vers 17-18) over ‘waanwijsheid’ en een ‘verduisterd verstand’ van ongelovigen, doordat ze niet in connectie met God leven. Natuurlijk heeft God kennis en wijsheid gegeven aan onze seculiere maatschappij, wetenschap etc. waar we ten volle gebruik van mogen maken, maar tegelijkertijd mogen we als gelovigen in een grotere wijsheid en kennis leven. En soms betekent dat, dat onze inzichten en wijsheid tegenstrijdig is met dat wat de wereld ons probeert wijs te maken. Om maar wat voorbeelden te noemen: materialisme, identiteit buiten God, nadruk op uiterlijk, klagen of negatief spreken over anderen, hoe om te gaan met een crisis ed. Die laatste is in de tijd van het Coronavirus zeer actueel! Veel mensen laten zich meevoeren in doemscenario’s en ook christenen leven of reageren vanuit angst. Dit is wat 2 Korintiërs 10: 3-5 ons leert (WV2012):

‘Wij zijn mensen, dat wel, maar wij strijden niet met menselijke middelen. De wapens waarmee wij strijden zijn niet menselijk, ze zijn geladen met Gods kracht, in staat om elk bolwerk neer te halen. Wij werpen redeneringen omver, elke verschansing die wordt opgeworpen tegen de kennis van God. Wij nemen elke gedachte gevangen om haar tot gehoorzaamheid aan Christus te brengen.’

Onder meer waar angst of zorgen de overhand nemen zijn bolwerken en verkeerde redeneringen actief. Een grote kans dat deze gedachten beginnen met een ‘wat als…’ en binnen een paar seconden kunnen we ongerust zijn over een situatie die helemaal niet van toepassing is. De Passion Translation zegt in Efeziërs 4: 23 ‘Nu is de tijd om nieuw gemaakt te worden door elke openbaring die aan u gegeven is.’

Om onze gedachten te vernieuwen, om ons denken in overeenstemming te brengen met ons als nieuwe schepping én met het Koninkrijk van de hemel, is het nodig dat we de hemel actief opzoeken. Door onze gedachten te vullen met de waarheid en wijsheid van God. Ik noem bijvoorbeeld door de Bijbel te lezen, door te bidden, te aanbidden en actief naar God te luisteren, kortom: tijd door te brengen met God! Daarom de vraag aan jou: hoe vaak ben jij in de hemel, zodat je de hemel op aarde kunt herkennen én brengen?


Als extraatje in de tijd van de corona-maatregelen heb ik een makkelijk te gebruiken Bijbelstudie als download toegevoegd en een proclamatie op basis van Psalm 91 om je gedachten mee te vullen (terwijl je je natuurlijk aan de maatregelen houdt):

Download hier de Bijbelstudie

Download hier een bewerkte versie van Psalm 91

Auteur: Vincent Dolfing

Vincent is interkerkelijk spreker, 34 jaar, oprichter en leider van Becoming Alive Ministries, afgestudeerd als HBO-theoloog en werkt parttime in de zorg,. De jaren ervoor werkte hij twee jaar als Stafwerker bij Navigators Studentenvereniging en drie jaar voor de Royal Mission School als coach, docent en coördinator van de Parttime Royal Mission School. Hij is gepassioneerd over Jezus en zijn Koninkrijk en komt volledig tot zijn recht wanneer hij hierover mag spreken. Hij omarmt de ‘cultuur van het Koninkrijk’ en deze mag gezien worden!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.