Discipelschap als missionair leerproces (onderzoek)

Bachelorscriptie – Theologie

In 2019 ben ik afgestudeerd als HBO Theoloog aan de Christelijke Hogeschool Ede. Hiervoor heb ik een afstudeeronderzoek (bachelorscriptie) uitgevoerd binnen de afstudeerrichtingen gemeenteopbouw en missionaire presentie. Uiteraard deel ik dit onderzoek graag en hoop ik dat het je kijk op discipelschap en ‘gemeente-zijn’ zal veranderen en het vele mensen zal inspireren om in de gemeente actief met discipelschap aan de gang te gaan. Het onderzoek, wat tevens is gepubliceerd op de HBO Kennisbank, is hieronder te downloaden.

Het onderzoek valt onder de Open Acces literatuur, wat open toegankelijk is maar wel onder het auteursrecht valt.

Advies op maat voor gemeenten & organisaties

Wil je naar aanleiding van het onderzoek meer informatie of ontvang je graag advies en/of ondersteuning om discipelschap vorm te geven in jouw gemeente of organisatie, neem dan gerust contact met mij op.

Over het onderzoek

Gemeente Dynamis is een kleine pioniersplek in Arnhem en heeft tot doel leiders te zien opstaan die de Grote Opdracht willen dragen, uitdragen en overdragen. Dit wil zij bereiken door in het dagelijks leven natuurlijke relaties aan te gaan met de enkeling en d.m.v. discipelschap. Op deze manier zijn een aantal kleine gemeenschappen gevormd. Nu de gemeente uit meerdere groep bestaat, is de onderzoeksvraag:

“Hoe kan Dynamis discipelschap als missionair leerproces vormgeven, zodat er een christelijke gemeenschap uit ontstaat?”

In het onderzoek wordt deze vraag beantwoord a.d.h.v. interviews met de gemeentepionier en deelnemers en d.m.v. literatuuronderzoek.

Discipelschap mag gezien worden als de vormgeving van het hele leerproces, dat begint vóór de wedergeboorte en doorgaat na de inwijding in de christelijke gemeenschap. Hiervoor is een goede doordenking en inbedding van het leerproces in de hele gemeente noodzakelijk. Ondanks dat Dynamis graag informeel, gevoelig voor de Geest en zo min mogelijk georganiseerd wil blijven, is uit het onderzoek gebleken dat een stuk institutionalisering onvermijdelijk is. Een belangrijk aspect blijkt het vormen van een gezamenlijk fundament, bestaande uit essentiële onderwerpen/onderdelen voor het (alledaagse) geloofsleven. Mede door een duidelijke visie op het leerproces, het maken van een onderwijsplan en het stellen van meetbare doelen, kan een goede inbedding in de gemeente worden bereikt. Daarnaast komt de structuur en cultuur van de gemeente ter sprake, waarbij o.a. het betrekken van deelnemers in verschillende groepsgrootten en de groepssamenstelling de aandacht verdient. Ook biedt dit onderzoek zicht op meerdere essentiële aspecten voor het missionaire leerproces en discipelschap.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.