Het Evangelie als actieve werkelijkheid

Het Evangelie als actieve werkelijkheid

5 augustus 2018

Met alles wat in mij is geloof ik dat er kracht in het Evangelie van Jezus Christus zit. Maar al te vaak lijkt het erop dat de focus in de kerk beperkt blijft tot een lange termijn hoop die we uit het Evangelie kunnen halen, maar ik geloof dat er ook een effect van het Evangelie is. Effect voor in het hier en nu!

In de documentaire ‘Mama Heidi’ vertellen Rolland en Heidi Baker over hun werk in Mozambique.* Heidi is ‘moeder’ geworden van duizenden kinderen, die vaak rechtstreeks van de straat gered zijn. Zij zegt:

‘Als de Bijbel zegt: ‘goed nieuws voor de armen,’ wat betekent dat dan? ‘Goed nieuws voor de armen’ kan niet slechts betekenen: doe je hand omhoog en zeg dit gebedje na. ‘Goed nieuws voor de armen’ moet alles betekenen! Het moet betekenen: als kinderen ziek zijn, kunnen ze worden genezen. Als er geen onderwijs is, dat ze naar school kunnen gaan. Dat is goed nieuws!
Het is geen goed nieuws om tegen een analfabeet te zeggen: hoera, dit gebed is alles wat je nodig hebt. Dat is niet zo! God geeft om de hele mens.’

Het doet mij denken aan Matteüs 11 waarin Jezus tot de menigte zegt:

“Kom naar mij, jullie die vermoeid en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.” (vers 28, NBV)

Wat zou deze tekst voor de menigte betekend hebben wanneer dit voor hen geen werkelijkheid zou kunnen zijn? Wanneer het alleen een hoop voor de toekomst zou geven? Hoe geloofwaardig zou Jezus dan zijn geweest? In de Message vertaling wordt het mogelijk nog scherper weergegeven:

‘Ben je moe? Afgemat? Opgebrand door religie? Kom naar mij. Ga met mij op pad en je zult je leven herstellen. Ik zal je laten zien hoe je echt kunt rusten. Loop met mij mee en werk met mij, kijk hoe ik het doe. Leer de ongedwongen ritmes van genade. Ik zal niets zwaars op je leggen of iets wat je niet past. Blijf in mijn gezelschap en je zult leren vrij en licht te leven.’ (Matteüs 11: 28-30, vertaald uit het Engels)

Om mij heen zie ik vele jonge mensen, vaak studenten, die tijdens hun studie een burn out krijgen. Ze zijn niet ‘gewoon druk’ maar compleet opgebrand, zonder enige reserve meer over te hebben. Ook zie ik studenten die kampen met depressie en eenzaamheid. Hierover zou ik veel kunnen schrijven en de laatste maanden is er regelmatig aandacht voor in de media. Laat ik me in deze blog beperken tot de gedachte dat de gedwongen ritmes van deze samenleving zoveel aandacht vragen dat we geen ruimte en tijd meer over hebben voor de ongedwongen ritmes van genade. Vele van ons verliezen volgens mij zelfs uit het oog dat het überhaupt bestaat, bedolven onder opgedrongen maatstaven en ‘leugens’ uit deze maatschappij. Ik geloof dat het tijd wordt dat we weer terugkeren naar een christelijke praktijk waarin we leren wat onze ‘identiteit in Christus’ en ‘genade’ werkelijk betekenen en welke gevolgen dit heeft voor ons dagelijks leven.

Een manier om ‘in Zijn gezelschap te blijven’, met Jezus ‘mee te lopen’ en ‘echt te rusten’, zodat we de ongedwongen ritmes van genade leren kennen en ons leven terugwinnen, is aanbidding. Tijdens aanbidding kunnen we ons focussen op God en kan Hij tot ons spreken.

Zoals ik in een eerdere blog schreef is er voor mij duidelijk een nieuw seizoen aangebroken. God is iets nieuws aan het verrichten, en het ontkiemt nu! Nadat God tot mij begon te spreken ben ik, vanaf november 2017, samen met een team aan het zoeken wat we mogen opstarten vanuit Ede. In de afgelopen maanden is dit steeds verder in ontwikkeling gekomen. Vanaf oktober 2018 zullen we wekelijkse avonden organiseren, waarin aanbidding een centrale rol zal spelen. Als team willen we daarbij volledig open staan om te luisteren naar Gods Geest, zodat Hij kan bepalen wat voor die avond belangrijk is. Wij geloven dat aanbidding een plek is waar herstel plaats vindt, waar God ons in zijn aanwezigheid trekt en waar God spreekt. Door onder andere een cultuur van bemoediging en profetie te creëren geloven we dat mensenlevens zullen veranderen. Niet de situatie waar je in zit is bepalend, maar wat God over jou(w identiteit) spreekt en wat Hij over je toekomst spreekt. Of anders gezegd: niet jouw situatie regeert je leven, maar God zal jouw leven regeren. Soms is die verandering in een vingerknip gebeurd, vaak is dat een proces en dat is precies waarom wij als team in Ede met je mee willen lopen. Wij geloven dat het Evangelie niet slechts lange termijn hoop geeft, maar dat de hoop en het effect van het Evangelie een actieve werkelijkheid kan worden in jouw leven! Wordt vervolgd…

Wil jij dit werk financieel ondersteunen? Stuur dan een bericht via het contactformulier zodat we je de juiste gegevens kunnen geven!

Als extraatje: een prachtig nummer die bij deze blog past.

* DVD Mama Heidi (Eric Velu Productions, 2003, Nederland)

Auteur: Vincent Dolfing

Vincent is interkerkelijk spreker, 34 jaar, oprichter en leider van Becoming Alive Ministries, afgestudeerd als HBO-theoloog en werkt parttime in de zorg,. De jaren ervoor werkte hij twee jaar als Stafwerker bij Navigators Studentenvereniging en drie jaar voor de Royal Mission School als coach, docent en coördinator van de Parttime Royal Mission School. Hij is gepassioneerd over Jezus en zijn Koninkrijk en komt volledig tot zijn recht wanneer hij hierover mag spreken. Hij omarmt de ‘cultuur van het Koninkrijk’ en deze mag gezien worden!

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *