Gods stem verstaan (2)

Gods stem verstaan (2)

16 juli 2016

In mijn vorige blog beschreef ik dat Gods stem verstaan enerzijds best makkelijk is en anderzijds toch ook weer moeilijk kan zijn. We kunnen continu met God spreken en toch kennen we ieder onze eigen belemmeringen om Hem te verstaan. Het is met het verstaan van Gods stem als met hordelopen. Wanneer je alleen de techniek (praktische aspecten) zou kennen maar je niet zou weten waar de horden (belemmeringen) staan en welke soorten er bestaan, dan is de kans groot dat je valt, teleurgesteld raakt en afhaakt. Leer je de horden echter kennen en weet je waar ze staan dan kun je de techniek steeds beter leren toepassen. Laten we daarom eerst de vijf factoren afmaken, waarvan ik er al twee heb genoemd in mijn vorige blog, voordat we in de volgende blog naar de praktische aspecten gaan kijken.

Hiervoor richt ik mij op het verhaal van de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4. In dit verhaal, wat zich afspeelt bij een waterput, ontvouwt zich een gesprek tussen de vrouw en de Here Jezus. In deze setting hoeft het niet te verbazen dat het onderwerp ‘water’ ter sprake komt. Jezus spreekt namelijk met haar over ‘levend water’. Hoewel Jezus tot deze Samaritaanse vrouw in begrijpelijke taal spreekt, hoort ze Hem wel, maar verstaat ze niet daadwerkelijk wat Jezus met het ‘levende water’ bedoelt. Wat zou hiervan een oorzaak kunnen zijn?

Het eerste wat mij in dit verhaal opvalt is dat de Samaritaanse vrouw niet genoeg kennis heeft over God en ook zeker niet weet wie Jezus is.

“Jesus answered, “If you knew the generosity of God and who I am,”” (Johannes 4: 10a, MSG)

Je zou kunnen zeggen dat haar beeld van God gebrekkig of vertekend is, of op z’n minst anders ingekleurd, door bijvoorbeeld haar Samaritaanse afkomst, traditie en cultuur. Later zien we dit nog eens terugkomen wanneer Jezus, in vers 22, beweert dat de Samaritanen niet weten wat ze vereren. Naast het beeld wat ze van God heeft kent de Samaritaanse vrouw haar positie tegenover Jezus niet goed wat al meteen duidelijk wordt aan het begin van het verhaal:

“De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’” (Johannes 4: 9a, NBV)

Natuurlijk valt haar reactie goed uit te leggen vanuit de kennis die we hebben over de cultuur en de gewoonten in die tijd, want zo vreemd reageert deze vrouw niet. Toch is het goed om op te merken dat de Samaritaanse vrouw, met de kennis die ze bezit, een bepaalde verwachting van zowel God als Jezus heeft. Deze verwachtingen beïnvloeden hoe de woorden van Jezus bij haar binnenkomen en vervolgens hoe ze hierop reageert. Zo beïnvloedt ook ons Godsbeeld en ons besef van onze ‘identiteit in Christus’ wat en hoe we Gods stem verstaan.
Iemand die bijvoorbeeld heeft geleerd dat God almachtig is, God een Rechter is die zal oordelen en dat God vermaand en straft, zal waarschijnlijk gaan luisteren naar woorden die hem corrigeren. De kans is groot dat de bemoedigende woorden die God dagelijks spreekt door zo’n persoon moeilijk woorden verstaan of worden weggezet als ‘niet van God’. En zo zijn er nog vele andere voorbeelden te noemen, hoe het Godsbeeld werkt als een filter bij het verstaan van Gods stem.

De tweede factor komen we tegen wanneer we verder in het gesprek tussen de Samaritaanse vrouw en Jezus zijn beland. Iedereen die bekend is met dit verhaal kent de Samaritaanse vrouw hoogstwaarschijnlijk als een zondige vrouw. Ze is, volgens de wet, te vaak een huwelijk aangegaan en als of dit niet al genoeg schande heeft opgeleverd woont ze momenteel samen met een man waarmee ze niet is getrouwd. De omstandigheid waarin ze beland is lijkt ze omarmt of in ieder geval geaccepteerd te hebben, haar leven heeft ze er op aangepast. Elke dag gaat ze waterputten op een moment dat ze niemand onder ogen hoeft te komen. Blijkbaar weet iedereen van haar zondige leven. Zonde in ons leven, met name zonde waarmee we niet afrekenen, kunnen invloed uitoefenen op het verstaan van Gods stem. Dit houdt echter niet in dat God niet tot ons spreekt wanneer we een keer zondigen of dat God stopt met spreken wanneer we bijvoorbeeld een verslaving hebben. Wellicht spreekt God soms minder maar spreken doet Hij wel. Het beïnvloedt juist ons verstaan van Gods stem. Wil je Gods stem beter leren verstaan, dan is het goed en behulpzaam om af te rekenen met zonde in je leven.

Wanneer je dit verhaal echter beter bestudeert valt het je waarschijnlijk op dat de Here Jezus niet spreekt over zonde, Hij heeft geen oordeel en ook wijst Hij de vrouw niet op het beteren van haar leven. Jezus noemt feiten en bevestigd dat de vrouw naar waarheid heeft gesproken. Ik geloof dat Jezus de Samaritaanse vrouw een kijkje in haar hart geeft, dat gevuld is met beschadigingen en pijn. Door haar hart aan te raken ontvangt deze vrouw innerlijke genezing, een stuk herstel en leert ze Jezus kennen als de Messias. (Wil je hier meer over weten? Luister dan naar deze preek.) Innerlijke pijn of beschadigingen die we als mensen onderling oplopen maar ook beschadigingen die we hebben ten opzichte van God kunnen ons belemmeren om Gods stem goed te verstaan. Dit vormt de derde factor in deze blog. Werken aan innerlijke genezing en tot herstel komen van beschadigingen en pijn helpt ons Gods stem beter te verstaan.

In deze en de vorige blog heb ik vijf factoren genoemd die je zullen helpen om teleurstelling in het oefenen te verminderen en je dichter te brengen bij het verstaan van Gods stem, namelijk:

 • God leren kennen
 • Gods Woord leren kennen
 • Godsbeeld (& identiteit in Christus) kennen
 • Afrekenen met zonden
 • Innerlijk genezen en tot herstel komen

Heb je de vorige blogs gemist?
Lees hier de inleidende blog ‘Gebed is een levensstijl’
Lees hier ‘Gods stem verstaan (1)’

Auteur: Vincent Dolfing

Vincent is interkerkelijk spreker, 34 jaar, oprichter en leider van Becoming Alive Ministries, afgestudeerd als HBO-theoloog en werkt parttime in de zorg,. De jaren ervoor werkte hij twee jaar als Stafwerker bij Navigators Studentenvereniging en drie jaar voor de Royal Mission School als coach, docent en coördinator van de Parttime Royal Mission School. Hij is gepassioneerd over Jezus en zijn Koninkrijk en komt volledig tot zijn recht wanneer hij hierover mag spreken. Hij omarmt de ‘cultuur van het Koninkrijk’ en deze mag gezien worden!

2 Reacties

 1. Ronald

  Een knap stuk Vincent , daar kunnen we wat mee !!

 2. Aniek

  goed gedaan 🙂
  eerst bezig met waarom het moeilijk kan zijn, om teleurstelling te voorkomen en daarna pas bezig met hoe het nu uiteindelijk moet.
  je bent goed bezig 🙂

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *